Vlako d.o.o.
37000 Kruševac

Ilije Garašanina 45

tel/fax: 037/403 281

e-mail: ingkole@gmail.com
Firma VLAKO d.o.o. je osposobljena za projektovanje, izradu i remont čelične konstrukcije i mašinske opreme.


​Posebno ističemo naše mogućnosti za izradu i remont mašinske opreme: reduktora, multiplikatora, spojnica, steznih prstenova, kočnica, doboša, kolskih slogova, vratila, zupčanika i drugih obrtnih i dinamičkih opterećenih delova.


Za firmu rade inženjeri i radnici sa višedecenijskim iskustvom u projektovanju i izradi opreme za Površinske kopove i Termoelektrane.


Sigurni smo da bi u dogovoru sa Vašim stručnjacima mogli da uradimo bitna poboljšanja na vitalnim komponentama.


Ovu tvrdnju baziramo na dugogodišnjem iskustvu kada smo komponente i delove strane proizvodnje uspešno zamenjivali domaćom proizvodnjom.
Vlako d.o.o. je specijalizovana firma za proizvodnju reduktora (zupčastih, pužnih, pužno zupčastih, planetarnih), multiplikatora, povratnih ustavljača, spojnica (elastičnih, zupčastih, jednosmernih), kočnica, slogova (kolskih, steznih), steznih prstenova, vratila, zupčanika... Obavlja remont reduktora (zupčastih, pužnih, pužno zupčastih, planetarnih), multiplikatora, povratnih ustavljača, spojnica (elastičnih, zupčastih, jednosmernih), kočnica, slogova (kolskih, steznih), steznih prstenova.
Vlako d.o.o. 2014.
Design: deLuk  .